(Citace povoleny jen s uvedením autora a zdroje)

Mnozí lidé žijí v domnění, že v profesionálních studiích lze jednoduše zcela odstranit původní jazykovou stopu a nahradit ji jinou, při zachování ostatních zvukových vjemů (ruchy, hudba), či zcela vymazat sólový zpěv a sbory z písničky a nahradit je jinou verzí. Jednou smíchaný zvuk už prakticky nelze rozdělit do samostatných stop. Při dabingu se využívá zvukových stop, které původní výrobce audiovizuálního díla vytvořil souběžně s originální plnou zvukovou verzí a které jsou k dispozici jen pro potřeby výroby nové zvukové mutace na základě licence.

D A B I N G  je proces, při kterém se  z n o v u  namluví do cílové jazykové mutace všechny role, původně interpretované v jiné (zpravidla originální) verzi, při zachování originálního zvuku (hudba, ruchy). V našich podmínkách to znamená vytvořit s českými dabingovými herci českou verzi audiovizuálního programu, který byl původně natočený v jiné jazykové mutaci.

V Evropě se kromě využívání titulků, plně předabovávají filmy ve většině zemí. U nás se nejčastěni vyrábí tzv. plný - synchronní dabing, kdy dabující herec interpretuje svou roli způsobem, který co nejvíce připomíná -"kopíruje"- výkon původního interpreta. V Polsku, či v zemích bývalého Sovětského svazu převládá tzv. dabing pokrývací (voiceover), kdy je celý film předabován většinou jen jedním moderátorem, přičemž původní dialogy zůstávají v podkresu. U nás není pokrývací dabing příliš v oblibě.

Jsou země, které vzhledem k jazykové příbuznosti mohou využívat jazykových mutací jiných zemí (Slovensko, Irsko, Belgie, Portugalsko apod.).

 

Nejrozšířenější typy dabingu :

 

Pro natočení české verze plného synchonního dabingu přicházejí ze zahraničí zpravidla:

K výrobě dabingu je nutné mít zakoupenou licenci od majitele autorských práv.

 

Postup při výrobě české verze (ve zkratce):

Scénář napsaný v původním znění je přeložen do českého jazyka, přičemž překladatel označí, které z postav příslušný text patří. Přeložený scénář úpravce okóduje, tj. do scénáře vloží časové kódy (TC-time code), které jsou vodítkem pro dabingový tým, a určují, kdy začíná příslušný dialog, či komentář. Úpravce také upraví původní překlad tak, aby text odpovídal zejména délce i rychlosti originální verzi a m.j. neopomene text doplnit dalšími poznámkami jako např. : šeptá, křičí, rozzlobeně, zakašle, hekne námahou, je zadýchaně apod. a dalšími reakcemi.  O hereckém obsazení rozhoduje zpravidla pověřený režisér, který bývá často i úpravcem dialogů.

Pomineme další podrobnosti kolem produkce (rozpočet, objednání studia a herců, smlouvy atd.) Dnes se často natáčí způsobem "vytáčení rolí", kdy se v určený čas dostaví do studia příslušný herec a nadabuje celou svou roli (a přídadně i několik malých), herci ve vedlejších rolích nadabují zpravidla více postav, k čemuž využívají svých schopností vytvořit svými hlasy více typů postav, aniž by to posluchač zaznamenal (důležité je, aby se postavy, jak se říká "nepotkaly"). Většinu běžných filmů dabuje 8-12 herců, výjímečně i 30 a to hlavně v případě velkofilmů, na které mají domácí produkce mimořádné finanční prostředky.

České verze zahraničních filmů se vyrábějí ve speciálně vybavených studiích pro postprodukci a dabing.

Základním vybavením dabingového studia jsou mikrofony (např. Neumann U87), mixážní pult s plně autimatizovanými fadery (v menších studiích se setkáme se SW mixem), počítačem, kterým bývá zpravidla MAC , SW programem, speciálně určeným pro postprodukci a dabing (nejčastěji Protools). Dabingový herec sleduje scénář a současně na monitoru obraz s TC, ve sluchátkách slyší originální zvuk a také vlastní hlas a event. repliky kolegů. Zvukový signál jde ze studia, či moderátorské kabiny do režie, kde je zaznamenáván do příslušného SW. Posádku režie tvoří obvykle režisér a zvukový mistr. Po natočení všech hereckých partů mistr zvuku jednotlivé hlasy smíchá spolu s originální hudbou a ruchy a vyexportuje zvukový mix v požadovaném formátu (např.wav). Produkce stále častěji vyžadují i zvukový mastering, který optimalizuje celkovou úroveň zvuku tak, aby m.j. i tzv. šeptané" úseky filmu byly pro diváka slyšitelné, i bez nutnosti přechodného zesílení, za použití dálkového ovladače. Někteří majitelé práv vyžadují, aby se finální mix prováděl v jejich domovském studiu a v takovém případě se u nás natočí jen česká verze bez smíchání s ostatními stopami a do zahraničí odcházejí pouze stopy s českými dialogy. Výsledný mix je potom dílem zahraničního studia.

V současné době (r.2012) je u nás orientační cena výroby české verze běžného filmu kolem 45.000 Kč, ale tato částka se se může měnit i v desítkách procent. Televizní produkce pracují zpravidla s rozpočty až o 1/3 vyššími, než kolik mají na dabing producenti DVD. To je ovšem jen jedna část výdajů, zájemce o předabování zahraniční verze do češtiny musí m.j. především zaplatit za licenci.

Pavel Skalický

 

STUDIO JUPITER-DABING                                                                                  
U Průhonu 40
170 00 Praha 7
mob. 608 218 000
dabing@agenturajupiter.cz
www.agenturajupiter.cz

 

(Citace povoleny jen s uvedením autora a zdroje).

Další informace můžete hledat m.j. na: